ТИМЧАСОВА ДЕРЖАВНА ДОПОМОГА

З 01 січня 2018 року непрацюючим особам, які досягли загального пенсійного віку, але не отримали права на пенсійну виплату, призначається тимчасова державна соціальна допомога
На виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» Кабінетом Міністрів України від 27.12.2017 №1098 затверджено Порядок призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула  права на пенсійну виплату.
Вказаним Порядком передбачено призначення у період з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2020 року тимчасової державної соціальної допомоги;
- особі, яка набула пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату у зв’язку з відсутністю необхідного страхового стажу;

- є непрацюючою особою;
- має страховий стаж не менше 15 років (довідка про наявний страховий стаж видається органами Пенсійного фонду України не пізніше 5-ти робочих днів на підставі заяви про видачу довідки, до якої додається копія трудової книжки та, у разі потреби, інші документи, що підтверджують трудовий стаж).
Умови та термін, на який призначається тимчасова державна соціальна допомога:
-призначається з дня, що настає за датою досягнення встановленого віку, якщо звернення відбулося не пізніше 3-х місяців після досягнення такого віку. В іншому випадку допомога призначається з дня звернення;
-право на допомогу визначається з урахуванням майнового стану та середньомісячного сукупного доходу за попередні 6-місяців (середньомісячний сукупний дохід визначається з урахуванням доходів всіх членів сім’ї);
-розмір допомоги перераховується кожні 6 місяців з урахуванням змін у майновому стані сім’ї. Одиноким особам, які не мають інших джерел для існування крім доходів від особистого селянського господарства, розмір допомоги не перераховується;
-виплачується до досягнення особою віку, з якого вона набуває право на пенсію.
Розмір тимчасової допомоги залежить від доходу сім’ї та визначається як різниця між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність, і середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців, але не може перевищувати 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Максимальний розмір допомоги у 2018 році становить: з січня – 1373 грн; з липня – 1435 грн; з грудня - 1497 грн.
Документи, необхідні для призначення тимчасової державної соціальної допомоги:
- заява та декларація про доходи та майновий стан за формами, затвердженими Мінсоцполітики;
- документ, що посвідчує особу;
- інформація про адресу зареєстрованого місця проживання (фактичного місця проживання);
- документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
- довідка про наявний страховий стаж, видана органами Пенсійного фонду України;
- довідка про доходи кожного члена сім’ї за останні 6 календарних місяців, що передують місяцю звернення;
- копію рішення про призначення опікуна (для недієздатних осіб).
Інформація про склад сім’ї зазначається в декларації про доходи та майновий стан.
 
Умови, за яких тимчасова допомога не призначається:
- середньомісячний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на 1 особу перевищує 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
- особа одержує пенсію або державну соціальну допомогу, що призначається відповідно до Законів України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»" або "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю";
- особа (члени її сім’ї) потягом 12 місяців перед зверненням здійснили купівлю/оплатили послуги (одноразово) на суму, яка на дату купівлі/(оплати) перевищує 50 тис. грн (крім оплати житлово-комунальних послуг в межах соціальних норм та медичних послуг);
- особа працює, провадить іншу діяльність, пов’язану з отриманням доходу;
- за результатами вибіркового обстеження матеріально-побутових умов сім’ї виявлено, що особа має додаткові джерела для існування, не зазначені у декларації про доходи та майно;
- у власності особи або членів її сім’ї є друга квартира (будинок) загальна площа яких перевищує 21 кв. метр на одного члена сім’ї та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю, чи більше одного транспортного засобу.
За наявності окремих обставин, зокрема, здійснення купівлі/оплати послуг на суму понад 50,0 тис. грн чи у разі виявлення за результатами вибіркових обстежень додаткових джерел для існування, не зазначених у декларації про доходи та майно, тимчасова допомога може бути призначена органом соціального захисту населення на підставі рішень утворених ним комісій, якщо у складі сім’ї є особа з інвалідністю.
Рішення про призначення тимчасової допомоги в таких випадках приймається на підставі обстеження матеріально-побутових умов особи, яка звернулась за допомогою.
 

 

Категорії статті РДА: