У Великолепетиському районному центрі зайнятості відбувся семінар на тему: «Гендерна рівність в Україні. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»

26 квітня 2018 року у Великолепетиському районному центрі зайнятості за участі представника управління праці та соціального захисту населення для запрошених безробітних був проведений семінар на тему: «Гендерна рівність в Україні. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків». Учасниками семінару стали 6 осіб. Зокрема, акцентувалася увага на Державну соціальну програму забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року, затверджену Постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2018 року  № 273  «Про затвердження Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року», а також наголошувалося на тому, що гендерна рівність знаходиться в самому серці прав людини і цінностей Організації Об'єднаних Націй. Фундаментальний принцип Статуту Організації Об'єднаних Націй, прийнятий світовими лідерами в 1945 році, називається «рівні права чоловіків і жінок», захищає та заохочує до дотримання прав жінок у всіх державах.
Україна долучилась до головних міжнародних зобов`язань щодо забезпечення гендерної рівності, включаючи Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (CEDAW,1980) та її Факультативного протоколу, Пекінську декларацію та Платформу Дій (1995); встановила національні законодавчі та політичну систему для гендерної рівності, включаючи Державну програму щодо забезпечення рівних прав та можливостей для чоловіків та жінок (до 2016), а також Національний план дій «Жінки, Мир та Безпека» (2016) у якості додатку до Резолюції Ради Безпеки 1325.
Незважаючи на вжиті заходи, жінки досі стикаються з перешкодами у здійсненні своїх політичних, економічних та соціальних прав. Випадки насильства щодо жінок та дівчат, включаючи побутове та сексуальне насильство, залишаються нагальним питанням, що створює перепони для повної реалізації їхнього потенціалу. Рівень залученості жінок до процесу прийняття рішень залишається дуже низьким і зосереджений переважно у низькооплачуваних галузях економіки з обмеженим доступом до високих управлінських позицій в усіх секторах економіки. Натомість жінки переважно задіяні до виконання побутових обов`язків, маючи обмежений контроль над дохідною частиною та ресурсами.
На даний час більшість жінок не знають про жіночий рух або сприймають його як щось абстрактне, що їх не стосується. Хоча активна діяльність протягом останнього десятиліття зробила права жінок більш окресленими, зараз завдання полягає в тому, щоб зробити їх більш досяжними.
Існує 3 головні причини привернення уваги до загальнолюдських прав жінок:
1) необхідність інформувати жінок про те, що вони мають права людини та повинні їх використовувати;
2) необхідність оприлюднювати випадки порушення прав на підставі гендеру та боротися з ними;
3) необхідність сформувати нову практику прав людини, яка повністю вирішуватиме питання загальнолюдських прав жінок.
Громадська міжнародна правозахисна організація «Ла Страда – Україна» – працює для забезпечення ґендерної рівності, запобігання всім видам ґендерного насильства, зокрема насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми та забезпечення прав дітей, сприяючи впровадженню міжнародних стандартів прав людини в усі сфери життя суспільства та держави.
Робота "гарячої лінії" Громадської міжнародної правозахисної організації «Ла Страда – Україна» полягає у наданні консультацій з питань виїзду за кордон з метою працевлаштування, навчання, одруження тощо та з питань насильства й захисту прав дітей, наданні психологічної допомоги потерпілим від торгівлі людьми та насильства, організації та проведення тренінгів, круглих столів, семінарів, конференцій та інших заходів для консультантів телефонів довіри та „гарячих ліній” та наданні консультацій по електронній пошті з питань виїзду за кордон з метою працевлаштування, навчання, одруження тощо та з питань насильства.
В районі діє «гаряча» лінія з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації:
• до дільничного інспектора поліції - 102;
• до районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді – (05543) 2 25 74;
• до управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації –  (05543) 2 12 68;
• до служби у справах дітей районної державної адміністрації – (05543) 2 21 79;
• до Міжнародного жіночого правозахисного центру "Ла Страда - Україна"
 - 0800-500-335 (стаціонарний),
386 (мобільний) - безкоштовна гаряча лінія».

Категорії статті РДА: