Відстеження результативності

 


 


 ЗВІТ
про періодичне відстеження результативності регуляторного акта
розпорядження голови Великолепетиської районної державної адміністрації Херсонської області від 11 листопада 2013 року
№ 328 «Про центр надання адміністративних послуг при Великолепетиській районній державній адміністрації»
 
1. Вид та назва регуляторного акта, дата його прийняття та номер:
Розпорядження голови Великолепетиської районної державної адміністрації Херсонської області від 11 листопада 2013 року № 328 «Про центр надання адміністративних послуг при Великолепетиській районній державній адміністрації».
2. Назва виконавця заходів з відстеження:
Відділ містобудування, архітектури, будівництва, житлово-комунального господарства та  надзвичайних ситуацій районної державної адміністрації Херсонської області.
3. Цілі прийняття акта:
Регуляторний акт розроблений відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги». Головною метою його прийняття є створення зручних і сприятливих умов для отримання адміністративних послуг фізичними та юридичними особами, максимального спрощення організації та технології їх виконання,  забезпечення відкритості і прозорості при розгляді звернень громадян, суб’єктів господарювання, запобігання проявам корупції під час їх отримання.
Серед головних завдань прийняття цього регуляторного акта є:
- забезпечення організації надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;
- спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;
- забезпечити інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.
4. Строк виконання заходів з відстеження: заходи з відстеження результативності зазначеного регуляторного акта проводились у термін з
30 жовтня по 08 грудня 2017 року.
5. Тип відстеження: періодичне відстеження результативності регуляторного акту.
6. Методи одержання результатів відстеження:
Для проведення періодичного відстеження використано статистичний метод одержання результатів відстеження, які були отримані шляхом опитування фізичних та юридичних осіб що звертались до центру надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП).
7. Дані та припущення на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних
Для проведення періодичного відстеження результативності даного регуляторного акта були визначені такі статистичні показники результативності:
-  кількість звернень одержувачів адміністративних послуг;
-  кількість наданих адміністративних послуг;
-  середній термін розгляду звернення (хвилин);
-  кількість відмов у наданні адміністративних послуг через ЦНАП;
-  кількість наданих консультацій щодо отримання адміністративних послуг;
-  кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративних послуг.
8. Кількісні та   якісні  значення  показників  результативностіакта:
 
№№
п/п
Показники
Станом на
08 грудня 2017 року
11
Кількість звернень одержувачів адміністративних послуг
3657
22
Кількість наданих адміністративних послуг
3607
33
Середній термін розгляду звернення (хвилин)
20
44
Кількість відмов у наданні адміністративних послуг через ЦНАП
0
55
Кількість наданих консультацій щодо отримання адміністративних послуг
1070
66
Кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративних послуг
0
9. Оцінка результатів регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей
Позитивним моментом впровадження даного регуляторного акта є:
- можливість забезпечення прозорості, відкритості та зрозумілості дій у сфері надання адміністративних послуг;
- виконання стандартних, спрощених процедур для отримання бажаного результату;
- зменшення часу, необхідного для відвідування виконавчих органів, причетних до підготовки та надання документів реєстраційного та погоджувального характеру;
- отримання максимуму адміністративних послуг в одному місці;
- зручний для споживачів адміністративних послуг режим роботи центру надання адміністративних послуг.
За результатами періодичного відстеження даний регуляторний акт має високий рівень досягнення визначених цілей, результати його положень мають позитивну динаміку, на даний час він не потребує змін чи доповнень.
Вважаємо за доцільне залишити зазначений регуляторний акт діючим та, у разі необхідності, внести зміни.
 
Перший заступник голови
районної державної адміністрації                                              О. В. ТрохименкоЗвіт
про повторне відстеження результативності регуляторного акту -розпорядження голови Великолепетиської районної державної адміністрації від  12 серпня  2016 року № 313  «Про організацію проведення конкурсу з визначення робочого органу для організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань районного конкурсного комітету з підготовки та проведення районного конкурсу на перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування»
 
1. Вид та назва регуляторного акта.
Розпорядження голови Великолепетиської районної державної адміністрації від  12 серпня  2016 року  № 313 «Про організацію проведення конкурсу з визначення робочого органу для організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань районного конкурсного комітету з підготовки та проведення районного конкурсу на перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування».
2. Назва виконавця заходів з відстеження.
Відділ агропромислового розвитку Великолепетиської районної державної адміністрації.
3. Цілі прийняття акта.
Метою прийняття акта є створення конкурентного середовища серед юридичних осіб, які спроможні забезпечувати належну підготовку матеріалів для проведення конкурсу з визначення перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі району, приймання документів на конкурс, перевірки достовірності одержаної від перевізника-претендента інформації, їх аналізу та оцінки відповідності конкурсних пропозицій перевізника-претендента умовам конкурсу, підготовки паспортів автобусних маршрутів та матеріалів для подальшого встановлення відносин між організатором та автомобільним перевізником - переможцем конкурсу.
4. Строк виконання заходів з відстеження.
Вересень 2017 року.
5. Тип відстеження.
Повторне відстеження результативності регуляторного акта.
6. Методи одержання результатів відстеження.
Повторне відстеження результативності зазначеного проекту розпорядження  здійснювалося статистичним методом одержання результатів та шляхом опитування суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері організації перевезень пасажирів автомобільним транспортом.
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних.
З метою одержання якісних показників результативності регуляторного акта була проаналізована інформація, що надійшла під час опитування суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері організації перевезень пасажирів автомобільним транспортом, представників громадських організацій та громадськості.
8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта.
Внаслідок впровадження даного регуляторного акта отримані такі значення показників результативності:  вдосконалення системи державного регулювання підготовки проведення конкурсу з визначення перевізників; покращення якості пасажирських перевезень; підвищення безпеки дорожнього руху; максимальна легалізація діяльності суб’єктів господарювання  у сфері транспортних послуг.
Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб високий, так як інформація розміщувалась  у газеті «Таврійські вісті»  та на офіційному веб-сайті  Великолепетиської районної державної адміністрації за посиланням
http:// http://lepetykha-rda.gov.ua/regulyatorna-politika
9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей
Результатом прийняття розпорядження голови Великолепетиської районної державної адміністрації від  12 серпня  2016 року № 313 «Про організацію проведення конкурсу з визначення робочого органу для організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань районного конкурсного комітету з підготовки та проведення районного конкурсу на перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування» є забезпечення суб’єктів господарювання та фізичних осіб відповідно до вимог Закону України «Про автомобільний транспорт» робочим органом, на який покладаються завдання щодо організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників з перевезення пасажирів автомобільним транспортом на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території району.
Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися згідно з затвердженим графіком з відстеження результативності регуляторного акта.
Вважаємо за доцільне залишити зазначений регуляторний акт діючим та, у разі необхідності, внести зміни.
 
Перший заступник голови
районної державної адміністрації                                                О. В. Трохименко
 
Звіт
про повторне відстеження результативності регуляторного акту - розпорядження голови Великолепетиської районної державної адміністрації  від 12 серпня  2016 року № 312  «Про затвердження умов конкурсу з визначення пасажирських автоперевізників на приміських автобусних маршрутах
загального користування, що не виходять за межі території Великолепетиського району Херсонської області»
 
1. Вид та назва регуляторного акта.
Розпорядження голови Великолепетиської районної державної адміністрації від  12 серпня  2016 року № 312 «Про затвердження умов конкурсу з визначення пасажирських автоперевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Великолепетиського району Херсонської області».
2. Назва виконавця заходів з відстеження.
Відділ агропромислового розвитку Великолепетиської районної державної адміністрації.
3. Цілі прийняття акта.
Основними цілями прийняття зазначеного регуляторного акту є:
- затвердження прозорих та чітких Умов конкурсу з визначення пасажирських автоперевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Великолепетиського району Херсонської області;
- забезпечення  відбору перевізників, що здійснюватимуть якісні та безпечні пасажирські перевезення на приміських автобусних маршрутах загального користування;
- забезпечення безкоштовного перевезення осіб з обмеженими можливостями та інших пільгових категорій населення;
- конкурсний відбір перевізників за чіткими та прозорими Умовами  зменшить  передумови для виникнення корупційних ризиків.
4. Строк виконання заходів з відстеження.
Вересень 2017 року.
5. Тип відстеження.
Повторне відстеження.
6. Методи одержання результатів відстеження.
Моніторинг та аналіз задоволеності суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб якістю організації перевезень пасажирів автомобільним транспортом.
Для відстеження використовувались статистичні дані та дані опитування суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері організації перевезень пасажирів автомобільним транспортом, представників громадських організацій та громадськості.
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних.
З метою одержання якісних показників результативності регуляторного акта була проаналізована інформація, що надійшла під час опитування суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері організації перевезень пасажирів автомобільним транспортом, представників громадських організацій та громадськості.
8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта.
Внаслідок впровадження даного регуляторного акта отримані такі значення показників результативності:
- покращення якості пасажирських перевезень;
- підвищення безпеки дорожнього руху;
- максимальна легалізація діяльності суб’єктів господарювання  у сфері транспортних послуг;
- вдосконалення системи державного регулювання підготовки проведення конкурсу з визначення перевізників.
Планується проведення конкурсу на пасажирські перевезення у листопаді
2017 року по 4 приміських маршрутах, що не виходять за межі району.
Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб високий, так як інформація розміщувалась  у газеті «Таврійські вісті»  та на офіційному веб-сайті  Великолепетиської районної державної адміністрації за посиланням
 http:// http://lepetykha-rda.gov.ua/regulyatorna-politika.
9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей
Результатом прийняття розпорядження голови Великолепетиської районної державної адміністрації від  12 серпня  2016 року № 312 «Про затвердження умов конкурсу з визначення пасажирських автоперевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Великолепетиського району Херсонської області» є забезпечення суб’єктів господарювання та фізичних осіб відповідно до вимог Закону України «Про автомобільний транспорт» проведення прозорого конкурсного відбору автомобільних перевізників, що здійснюватимуть якісні та безпечні пасажирські перевезення на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території району.
Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися згідно з затвердженим графіком з відстеження результативності регуляторного акта
Вважаємо за доцільне залишити зазначений регуляторний акт діючим та, у разі необхідності, внести зміни.
 
Перший заступник голови
районної державної адміністрації                                                О. В. Трохименко
 
Звіт
про базове відстеження результативності регуляторного акту - розпорядження голови районної державної адміністрації від 12 серпня 2016 року № 312 «Про затвердження умов конкурсу з визначення пасажирських автоперевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Великолепетиського району Херсонської області»
 
1. Вид та назва регуляторного акта: розпорядження голови районної державної адміністрації «Про затвердження умов конкурсу з визначення пасажирських автоперевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Великолепетиського району Херсонської області».
 
2. Назва виконавця заходів з відстеження: відділ економічного розвитку і торгівлі Великолепетиської районної державної адміністрації.
 
3. Цілі прийняття акта: ціллю державного регулювання є затвердження прозорих та чітких Умов конкурсу з визначення пасажирських автоперевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Великолепетиського району Херсонської області, які забезпечать  відбір перевізників, що здійснюватимуть якісні та безпечні пасажирські перевезення на приміських автобусних маршрутах загального користування, в тому числі безкоштовне перевезення осіб з обмеженими можливостями та інших пільгових категорій населення. Конкурсний відбір перевізників за чіткими та прозорими Умовами  зменшить  передумови для виникнення корупційних ризиків.
 
4. Строк виконання заходів з відстеження: - липень 2016 року.
 
5. Тип відстеження: - базове відстеження результативності регуляторного акта. 
 
6. Методи одержання результатів відстеження: - шляхом опитування суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері організації перевезень пасажирів автомобільним транспортом, представників громадських організацій та громадськості; - узагальнення та аналіз законодавчої нормативно-правової бази  та громадської думки у сфері проведення конкурсу з визначення пасажирських автоперевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Великолепетиського району Херсонської області.
 
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність та способи одержання даних: - з метою одержання якісних показників результативності регуляторного акта відділом економічного розвитку і торгівлі Великолепетиської районної державної адміністрації було проаналізовано інформацію, що надійшла під час опитування суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері організації перевезень пасажирів автомобільним транспортом, представників громадських організацій та громадськості.
 
8. Кількісні та якісні значення показників регуляторності акта: - вдосконалення системи державного регулювання підготовки проведення конкурсу з визначення перевізників; - покращення якості пасажирських перевезень;- підвищення безпеки дорожнього руху; - максимальна легалізація діяльності суб’єктів господарювання  у сфері транспортних послуг.
 
 
Голова Великолепетиської
районної державної адміністрації                                          С.С. Кумановська
 
Звіт
про базове відстеження результативності регуляторного акту - розпорядження голови районної державної адміністрації від 12 серпня 2016 року № 313
«Про організацію проведення конкурсу з визначення робочого органу для організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань районного конкурсного комітету з підготовки та проведення районного конкурсу на перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування»
 
1. Вид та назва регуляторного акта: розпорядження голови районної державної адміністрації «Про організацію проведення конкурсу з визначення робочого органу для організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань районного конкурсного комітету з підготовки та проведення районного конкурсу на перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування».
 
2. Назва виконавця заходів з відстеження: відділ економічного розвитку і торгівлі Великолепетиської районної державної адміністрації.
 
3. Цілі прийняття акта: розпорядження розроблено з метою проведення конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу з підготовки матеріалів для проведення конкурсу з визначення пасажирських автоперевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Великолепетиського району Херсонської області (далі – Конкурс) є визначення на конкурсних засадах підприємства (організації), здатного забезпечити належну підготовку матеріалів для проведення конкурсу з визначення пасажирських автоперевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Великолепетиського району Херсонської області.
 
4. Строк виконання заходів з відстеження: - липень 2016 року.
 
5. Тип відстеження: - базове відстеження результативності регуляторного акта. 
6. Методи одержання результатів відстеження: - шляхом опитування суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері організації перевезень пасажирів автомобільним транспортом, представників громадських організацій та громадськості; - узагальнення та аналіз законодавчої нормативно-правової бази та громадської думки у сфері проведення конкурсу з визначення робочого органу організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань районного конкурсного комітету з  підготовки  та проведення районних конкурсів на перевезення пасажирів  на приміських автобусних маршрутах загального користування.
 
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність та способи одержання даних: - з метою одержання якісних показників результативності регуляторного акта відділом економічного розвитку та торгівлі Берисласької  районної державної адміністрації було проаналізовано інформацію, що надійшла під час опитування суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері організації перевезень пасажирів автомобільним транспортом, представників громадських організацій та громадськості.
 
8. Кількісні та якісні значення показників регуляторності акта: - вдосконалення системи державного регулювання підготовки проведення конкурсу з визначення перевізників; - покращення якості пасажирських перевезень;- підвищення безпеки дорожнього руху; - максимальна легалізація діяльності суб’єктів господарювання  у сфері транспортних послуг.
 
 
Голова Великолепетиської
районної державної адміністрації                                          С.С. Кумановська

 

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту розпорядження голови Великолепетиської районної державної адміністрації Херсонської області «Про організацію проведення конкурсу з визначення робочого органу для організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань районного конкурсного комітету з підготовки та проведення районного конкурсу на перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування»

 

Цей аналіз регуляторного впливу розроблено з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з урахуванням Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
11 березня 2004 року № 308 (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року № 1151).

 

I. Визначення проблеми

Законом України від 20 листопада 2012 року № 5502-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державного регулювання та управління у сфері транспорту та дорожнього господарства» ст. 7 Закону України «Про автомобільний транспорт» викладено в новій редакції в частині забезпечення організації пасажирських перевезень на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі району, покладено на районні державні адміністрації.

Згідно зі ст. 44 Закону України «Про автомобільний транспорт» визначення робочого органу здійснюється виключно на конкурсних засадах.

Порядком проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 № 1081 (далі – Порядок), передбачено, що умови конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу при проведенні конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, має затверджувати організатор перевезень (райдержадміністрація).

 

II. Цілі державного регулювання

Забезпечення якісної підготовки та проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування. З цією метою розроблені умови конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу при проведенні конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі району.

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Прийняття регуляторного акта

Запровадження зазначеного розпорядження дозволить забезпечити виконання вимог чинного законодавства (ст. 7 Закону України «Про автомобільний транспорт»)

Не прийняття регуляторного акта

Дана альтернатива є неприйнятною у зв'язку з тим, що згідно вимоги ст. 7 Закону України «Про автомобільний транспорт», забезпечення організації пасажирських перевезень на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі району, покладено на районні державні адміністрації.

 

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Прийняття регуляторного акта

Дотримання вимог діючого законодавства, зміцнення довіри до влади за рахунок прозорості дій, поліпшення іміджу влади

Відсутні

Не прийняття регуляторного акта

Порушення вимог чинного законодавства

Відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Прийняття регуляторного акта

Забезпечення у майбутньому якісних послуг з перевезення пасажирів

Реалізація не потребує додаткових матеріальних або інших витрат

Не прийняття регуляторного акта

Відсутні

Пасажирські перевезення, в свою чергу, є способом задоволення потреб населення у транспортних послугах та соціальною основою розвитку економіки. Такий підхід, на нашу думку, буде лише заглиблювати існуючу проблему, крім того, матиме місце порушення вимог чинного законодавства

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Прийняття регуляторного акта

Суб’єкти господарювання матимуть можливість набувати право на проведення конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу при проведенні конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі району на конкурентних засадах на чітко визначених умовах

Реалізація не потребує додаткових матеріальних або інших витрат

Не прийняття регуляторного акта

Відсутність конкуренції

Порушення вимог чинного законодавства

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Прийняття регуляторного акта

4

Перевагами обраного способу є те, що, по-перше, не порушується встановлений законом порядок набуття права проведення конкурсу з перевезення пасажирів; по-друге, встановлюються прозорі умови з визначення робочого органу; по-третє – укладаються договори з робочим органом, який зможе забезпечити якісну підготовку та проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування у найбільшій мірі

Не прийняття регуляторного акта

1

За викладених умов єдиним оптимальним способом є затвердження умов конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу при проведенні конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі району.

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Прийняття регуляторного акта

Дотримання вимог діючого законодавства, зміцнення довіри до влади за рахунок прозорості дій, поліпшення іміджу влади. Забезпечення у майбутньому якісних послуг з перевезення пасажирів

Реалізація не потребує додаткових матеріальних або інших витрат

Перевагами обраного способу є те, що, по-перше, не порушується встановлений законом порядок набуття права проведення конкурсу з перевезення пасажирів; по-друге, встановлюються прозорі умови з визначення робочого органу; по-третє – укладаються договори з робочим органом, який зможе забезпечити якісну підготовку та проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування у найбільшій мірі

Не прийняття регуляторного акта

 

Порушення вимог чинного законодавства.

Даний спосіб вважається неефективним, оскільки проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування фахівцями райдержадміністрації, в яких відсутній досвід організації пасажирських перевезень, негативно вплине на якість проведення конкурсу

 

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Прийняття регуляторного акта

Встановлені цілі, а саме, якісна підготовка та проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, зменшення передумов для корупційних дій, зменшення обсягів роботи органів державної виконавчої влади в частині відпрацювання скарг від населення на роботу автотранспорту, досягатимуться за рахунок встановлення прозорих та передбачуваних умов конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу при проведенні конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування.

Передбачається високий рівень виконання вимог регуляторного акту з боку відповідних підрозділів та посадових осіб райдержадміністрації, контролюючих органів на автотранспорті, громадських організацій при організації проведення конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу при проведенні конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі району. У зв’язку з тим, що майже усі передбачені регуляторним актом процедури базуються на вимогах чинного законодавства у сфері автоперевезень, виконання вимог регуляторного акту забезпечуватиметься виконанням відповідних нормативних актів.

До зовнішніх факторів, що можуть вплинути на дію регуляторного акта, можна віднести зміну законодавства про автомобільний транспорт.

Внесення змін до законодавства про автомобільний транспорт може привести до необхідності зміни або відміни умов конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу при проведенні конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі району.

Негативного впливу цього фактору на дію регуляторного акту не очікується.

Не прийняття регуляторного акта

Даний спосіб вважається неефективним, оскільки проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування фахівцями райдержадміністрації, в яких відсутній досвід організації пасажирських перевезень, негативно вплине на якість проведення конкурсу.

Х

 

Запропонований Альтернативою 1 спосіб відповідає діючому законодавству та не допустить погіршення якості надання послуг з перевезення пасажирів або припинення їх надання. Затвердження регуляторного акта забезпечить досягнення встановлених цілей, починаючи з дня його прийняття.

Іншого способу досягнення цілі, крім затвердження проекту цього розпорядженням, чинним законодавством не передбачено.

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

З метою реалізації поставлених цілей пропонується затвердити Умови  конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу при проведенні конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі району, розроблені з урахуванням змін діючого законодавства, в яких чітко викладені умови, на яких претенденти будуть приймати участь у конкурсі та вимоги до них.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Сфера інтересів

Вигоди

Витрати

Місцева влада

Забезпечення прозорості умов та порядку набуття права на проведення конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу при проведенні конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі району, спрощення роботи органів виконавчої влади при організації перевезень.

Час та кошти на підготовку документів для участі у конкурсі

Фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Суб’єкти господарювання матимуть можливість набувати право на проведення конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу при проведенні конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі району на конкурентних засадах на чітко визначених умовах

Реалізація не потребує додаткових матеріальних або інших витрат

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії запропонованого регуляторного акту постійний.

Водночас, він може бути змінений на підставі аналізу ефективності його дії, або у зв'язку зі змінами законодавства.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Пропонується використати наступні показники результативності:

розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання, пов'язаними з виконанням вимог акта;

кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта;

рівень поінформованості юридичних осіб з основних положень акта;

кількість укладених та розірваних договорів з автоперевізниками.

Надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта, не передбачається. 

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Цільовою групою з відстеження результативності регуляторного акта є суб’єкти господарювання, діяльність яких пов’язана з організацією пасажирських перевезень та населення.

Відстеження результативності регуляторного акта буде проводитися відділом економічного розвитку і торгівлі Великолепетиської районної державної адміністрації Херсонської області шляхом збору та аналізу інформації заінтересованих підприємств (організацій), зауважень та пропозицій від органів місцевого самоврядування, а також статистичної інформації. 

Базове відстеження результативності даного регуляторного акту буде проведено до дня набрання чинності регуляторного акту.

З метою оцінки ступеня досягнення цим актом визначених цілей повторне та періодичне відстеження результативності регуляторного акту буде здійснено у строки, визначені ст. 10 Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

 

Голова Великолепетиської районної

державної адміністрації

Херсонської області                                                                      С. С. Кумановська

 

 

Аналіз регуляторного впливу підготовлений:

 

Відділ економічного розвитку

і торгівлі Великолепетиської районної

державної адміністрації

Херсонської області

Начальник відділу                                                                            Л. М. Баєва

 

 

ЗВІТ
про повторне відстеження результативності регуляторного акта –
розпорядження голови Великолепетиської районної державної адміністрації
від 15 жовтня 2014 року № 338 «Про внесення змін до Регламенту центру надання адміністративних послуг при Великолепетиській районній державній адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Великолепетиської районної державної адміністрації Херсонської області від 15 квітня 2014 року № 125, зареєстрованого Великолепетиським районним управлінням юстиції Херсонської області від 25 квітня 2014 року № 4/174»
 
Вид та назва регуляторного акта, дата його прийняття та номер: розпорядження голови Великолепетиської районної державної адміністрації Херсонської області від 15 жовтня 2014 року № 338 «Про внесення змін до Регламенту центру надання адміністративних послуг при Великолепетиській районній державній адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Великолепетиської районної державної адміністрації Херсонської області від 15 квітня 2014 року № 125, зареєстрованого Великолепетиським районним управлінням юстиції Херсонської області від 25 квітня 2014 року № 4/174»
 
Назва виконавця заходів з відстеження:  сектор з надання адміністративних послуг відділу економічного розвитку і торгівлі Великолепетиської районної державної адміністрації.
 
Цілі прийняття акта: Регламент центру надання адміністративних послуг при Великолепетиській районній державній адміністрації (далі - Регламент) встановлює порядок організації діяльності центру надання адміністративних послуг (далі - Центр) у смт Велика Лепетиха, порядок дій адміністраторів центру та їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.
 
Строк виконання заходів з відстеження: заходи з відстеження результативності зазначеного регуляторного акта проводились у термін з 01 по 24 вересня 2015 року
 
Тип відстеження: повторне відстеження результативності регуляторного акту.
 
Методи одержання результатів відстеження: для проведення повторного відстеження використано статистичний метод одержання результатів відстеження.
 
Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність та способи одержання даних: для проведення повторного відстеження результативності даного регуляторного акта були визначені такі статистичні показники результативності:
- кількість звернень одержувачів адміністративних послуг у розрізі суб'єктів господарювання та фізичних осіб;
- кількість адміністративних органів, які за принципом організаційної єдності надають адміністративні послуги у Центрі;
- розмір надходжень до місцевих бюджетів, пов’язаних з дією акту;
- рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акту;
- кількість наданих адміністративних послуг;
- середній термін розгляду звернення;
- кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративних послуг.
 
Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

п/п
Показники
Станом на
24 вересня 2015 року
1
 Кількість звернень одержувачів адміністративних послуг
1345
2
Кількість адміністративних органів, які за принципом організаційної єдності надають адміністративні послуги у Центрі
4
3
Кількість наданих адміністративних послуг
1304
4
Середній термін розгляду звернення, днів
8
5
Кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративних послуг
-
 
У Центрі суб’єкт звернення може одночасно звернутись за отриманням декількох адміністративних послуг, а також отримати необхідні консультації у адміністратора/державного адміністратора, що значно скорочує його часові та фінансові витрати.
Дія даного регуляторного акта поширюється на невизначене коло суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб (територія дії акту – Великолепетиський район).
Розмір надходжень до місцевого бюджету не змінився.
 
Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:
Проведений аналіз показників результативності регуляторного акта, свідчить про досягнення основних його цілей, а також про забезпечення:
- відповідності вимогам чинного законодавства у галузі надання адміністративних послуг;
- організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;
- спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;
- забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора;
- забезпечення надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг;
- визначення конкретних завдань та обов’язків адміністратора та суб’єктів надання адміністративних послуг;
- зручного для споживачів адміністративних послуг режиму роботи Центру.
Вважаємо за доцільне залишити зазначений регуляторний акт діючим та, у разі необхідності, внести зміни.
 
 
Голова районної
державної адміністрації                                                                  С. С. Кумановська

 

ЗВІТ

про повторне відстеження результативності регуляторного акта –

розпорядження голови  Великолепетиської районної  державної адміністрації
від 15 квітня 2014 року № 125 «Про затвердження регламенту центру надання  адміністративних послуг при Великолепетиській районній державній адміністрації»

 

Вид та назва регуляторного акта, дата його прийняття та номер: розпорядження голови Великолепетиської районної державної адміністрації Херсонської області від 15 квітня 2014 року № 125 «Про Регламент Центру надання адміністративних послуг при Великолепетиській районній державній адміністрації»

 

Назва виконавця заходів з відстеження:  сектор з надання адміністративних послуг відділу економічного розвитку і торгівлі Великолепетиської районної державної адміністрації.

 

Цілі прийняття акта: Регламент центру надання адміністративних послуг при Великолепетиській районній державній адміністрації (далі - Регламент) встановлює порядок організації діяльності центру надання адміністративних послуг (далі - Центр) у смт Велика Лепетиха, порядок дій адміністраторів центру та їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

 

Строк виконання заходів з відстеження: заходи з відстеження результативності зазначеного регуляторного акта проводились у термін з 15 травня 2015 року по
04 червня 2015 року.

 

Тип відстеження: повторне відстеження результативності регуляторного акту.

 

Методи одержання результатів відстеження: для проведення повторного відстеження використано статистичний метод одержання результатів відстеження.

 

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність та способи одержання даних: для проведення повторного відстеження результативності даного регуляторного акта були визначені такі статистичні показники результативності:

- кількість звернень одержувачів адміністративних послуг у розрізі суб'єктів господарювання та фізичних осіб;

- кількість адміністративних органів, які за принципом організаційної єдності надають адміністративні послуги у Центрі;

- розмір надходжень до місцевих бюджетів, пов’язаних з дією акту;

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акту;

- кількість наданих адміністративних послуг;

- середній термін розгляду звернення;

- кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративних послуг.

 

Кількісні та якісні значення показників результативності акта:


п/п

Показники

Станом на
04 червня 2015 року

1

 Кількість звернень одержувачів адміністративних послуг

684

2

Кількість адміністративних органів, які за принципом організаційної єдності надають адміністративні послуги у Центрі

4

3

Кількість наданих адміністративних послуг

673

4

Середній термін розгляду звернення, днів

8

5

Кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративних послуг

-

 

У Центрі суб’єкт звернення може одночасно звернутись за отриманням декількох адміністративних послуг, а також отримати необхідні консультації у адміністратора/державного адміністратора, що значно скорочує його часові та фінансові витрати.

Дія даного регуляторного акта поширюється на невизначене коло суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб (територія дії акту – Великолепетиський район).

Розмір надходжень до місцевого бюджету не змінився.

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Проведений аналіз показників результативності регуляторного акта, свідчить про досягнення основних його цілей, а також про забезпечення:

- відповідності вимогам чинного законодавства у галузі надання адміністративних послуг;

- організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

- спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

- забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора;

- забезпечення надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг;

- визначення конкретних завдань та обов’язків адміністратора та суб’єктів надання адміністративних послуг;

- зручного для споживачів адміністративних послуг режиму роботи Центру.

Вважаємо за доцільне залишити зазначений регуляторний акт діючим та, у разі необхідності, внести зміни.

 

 

Голова районної

державної адміністрації                                                                  С. С. Кумановська

 

 
ЗВІТ
про повторне відстеження результативності регуляторного акта
 
Вид та назва регуляторного акта, дата його прийняття та номер:
- розпорядження голови Великолепетиської районної державної адміністрації Херсонської області від 11 листопада 2013 року № 328 «Про центр надання адміністративних послуг при Великолепетиській районній державній адміністрації».
 
Назва виконавця заходів з відстеження:
- відділ економічного розвитку і торгівлі Великолепетиської районної державної адміністрації Херсонської області.
 
Цілі прийняття акта: Центр надання адміністративних послуг при Великолепетиській районній державній адміністрації (далі - Центр) утворено з метою забезпечення надання адміністративних, що дозволяє:
- забезпечення організації надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;
- спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;
- забезпечити інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.
 
Строк виконання заходів з відстеження: заходи з відстеження результативності зазначеного регуляторного акта проводились у термін з 10 листопада 2014 року по 05 грудня 2014 року.
 
Тип відстеження: - повторне відстеження результативності регуляторного акту.
 
Методи одержання результатів відстеження:
Для проведення повторного відстеження використано статистичний метод одержання результатів відстеження.
 
Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність та способи одержання даних:
Для проведення повторного відстеження результативності даного регуляторного акта були визначені такі статистичні показники результативності:
  • кількість звернень одержувачів адміністративних послуг;
  • кількість наданих адміністративних послуг;
  • середній термін розгляду звернення (хвилин);
  • кількість відмов у наданні адміністративних послуг через Центр;
  • кількість наданих консультацій у Центрі;
  • кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративних послуг.
 
Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

п/п
Показники
Станом на
05 грудня 2014 року
1
Кількість звернень одержувачів адміністративних послуг
109
2
Кількість наданих адміністративних послуг
66
3
Середній термін розгляду звернення (хвилин)
20
4
Кількість відмов у наданні адміністративних послуг через Центр
3
5
Кількість наданих консультацій щодо отримання адміністративних послуг
52
6
Кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративних послуг
-
 
Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:
Проведений аналіз показників результативності регуляторного акта, свідчить про досягнення основних його цілей, а також про забезпечення:
- відповідності вимогам чинного законодавства у галузі надання адміністративних послуг;
- отримання максимуму адміністративних послуг в одному місці;
- створення зручних та сприятливих умов для отримання адміністративних послуг;
 - підвищення рівня інформованості громадськості та суб’єктів підприємництва щодо процедур отримання адміністративних послуг;
- зручного для споживачів адміністративних послуг режиму роботи Центру.
Вважаємо за доцільне залишити зазначений регуляторний акт діючим та, у разі необхідності, внести зміни.
 
 
Голова районної
державної адміністрації                                                  З. І. Тичківський
 
 
Звіт
про базове відстеження результативності регуляторного акту -
розпорядження голови районної державної адміністрації від
«Про центр надання адміністративних послуг при Великолепетиській районній державній адміністрації»
 
 
1. Вид та назва регуляторного акта: розпорядження голови районної державної адміністрації «Про центр надання адміністративних послуг при Великолепетиській районній державній адміністрації».
 
2. Назва виконавця заходів з відстеження: відділ економічного розвитку і торгівлі Великолепетиської районної державної адміністрації.
 
3. Цілі прийняття акта: розпорядження розроблено з метою створення доступних та зручних умов для реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб щодо отримання адміністративних послуг.
- виконання вимог Закону України «Про адміністративні послуги»,  дотримання принципів державної регуляторної політики, удосконалення системи відносин між органами місцевого самоврядування і суб’єктами господарювання та населенням;
- спрощення і покращення якості надання адміністративних послуг;
- можливість отримувати фахові консультації від експертів-консультантів адміністративних органів – суб’єктів надання адміністративних послуг у приміщенні центру у визначений графіком їх роботи час;
- мінімізує корупційну складову за рахунок зменшення або відсутності безпосереднього спілкування суб’єктів звернень з представниками адміністративних органів.
 
4. Строк виконання заходів з відстеження: заходи з відстеження результативності зазначеного регуляторного акта проводились у термін з     
30 вересня 2013 року по 30 жовтня 2013 року.
 
5. Тип відстеження: базове.
 
6. Метод одержання результатів відстеження: для проведення базового відстеження використовувалися статистичні дані та соціологічні опитування.
 
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:  враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта використовувались такі показники:
- кількість суб’єктів надання адміністративних послуг у Великолепетиському районі;
- кількість адміністративних послуг, що надаються суб’єктами надання адміністративних послуг;
- кількість звернень суб’єктів звернень за отриманням адміністративних послуг, що надаються безпосередньо суб’єктами надання адміністративних послуг;
- кількість наданих адміністративних послуг, безпосередньо суб’єктами надання адміністративних послуг;
- витрати часу на отримання адміністративних послуг;
- кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративних послуг.
- рівень інформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень регуляторного акта.
 
8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта:
Згідно проведеного попереднього аналізу та узагальнення даних  суб’єктів надання адміністративних послуг показники результативності за І півріччя
2013 року становлять:
 
Показники результативності
Період
(І півріччя 2013 року)
Кількість суб’єктів надання адміністративних послуг у Великолепетиському районі
8 суб’єктів
Кількість адміністративних послуг, що надаються суб’єктами надання адміністративних послуг
62 послуг
Кількість звернень суб’єктів звернень за отриманням адміністративних послуг, що надаються безпосередньо суб’єктами надання адміністративних послуг
2130 звернень
(прогнозне значення за І півріччя 2014 року – 2242)
Кількість наданих адміністративних послуг
2018 послуг
(прогнозне значення за І півріччя 2014 року – 2130)
Середній термін розгляду звернення
20 днів
(прогнозне значення за 2014 рік – 18 днів)
Кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративних послуг
не надходило
(прогнозне значення за 2014 рік – 0)
Рівень інформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень регуляторного акта
проект розпорядження разом із додатками та аналізом регуляторного впливу розміщено на офіційному веб-сайті районної влади в мережі Інтернет за електронною адресою http://lepetykha-rda.gov.ua/
 
 
Голова Великолепетиської
районної державної адміністрації                                          О.В. Скопіч