Юридична консультація

Відділом юридичної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронної органами апарату районної державної адміністрації надається юридична консультація для працівників установ, організацій та підприємств, які підписують контракт із Збройними Силами України:
По-перше. Чи зберігається місце на попередній цивільній роботі для громадянина України, який підписує контракт із Збройними Силами України (ЗСУ)?
Відповідь - так, збереження робочого місця за громадянами України, які підписують контракт із ЗСУ, відбувається згідно до статті 119 Кодексу законів про працю України, де вказується, що за працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності та у фізичних осіб-підприємців, у яких вони працювали на час призову.
Таким працівникам здійснюється виплата грошового забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України, відповідно до Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”.
Такі гарантії зберігаються і за працівниками, які під час проходження військової служби отримали поранення (інші ушкодження здоров’я) та перебувають на лікуванні у медичних закладах, а також потрапили у полон або визнані безвісно відсутніми, на строк до дня, наступного за днем їх взяття на військовий облік у районних (міських) військових комісаріатах після їх звільнення з військової служби у разі закінчення ними лікування в медичних закладах незалежно від строку лікування, повернення з полону, появи їх після визнання безвісно відсутніми або до дня оголошення судом їх померлими.
По-друге. Чи зберігається заробітна плата для такої особи на попередній роботі?
Часовими рамками збереження робочого місця та виплата такого середнього заробітку не обмежується.
Станом на сьогоднішній день заробітна плата зберігається не лише за мобілізованими особами, а і за тими, хто уклав контакт про проходження військової служби”.Фактично це означає, що особа має право на дві зарплати одночасно, цивільну та в ЗСУ.Також за такими особами зберігається і право на щорічну відпустку на цивільній роботі.
  • Третє питання, це який розмір зарплати, яку має отримувати за місцем цивільної роботи контрактник?
Розрахунок середньої офіційної заробітної плати відбувається в порядку, який зазначений у Постанові Кабінету Міністрів від 08.02.1995 №100 “Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати”.
Обрахування здійснюється за останні два календарні місяці роботи, що передують події, з якою пов’язана виплата. В даній ситуації такою подією буде день зарахування до списків особового складу військової частини особи, яка уклала контракт про проходження військової служби.
Працівникам, які пропрацювали на підприємстві, в установі, організації менше двох календарних місяців, середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за фактично відпрацьований час, а якщо протягом останніх двох календарних місяців працівник не працював, то середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за попередні два місяці роботи.
 При цьому в постанові також чітко вказується, які кошти включаються до обрахування – це як основна заробітна плата, так і різного роду доплати та надбавки (за надурочну роботу та роботу в нічний час; суміщення професій і посад; умови праці; інтенсивність праці; керівництво бригадою, вислугу років, тощо). Не враховуються виплати за виконання окремих доручень, або ж одноразові виплати, такі як компенсація за невикористану відпустку, матеріальна допомога, компенсаційні виплати на відрядження і переведення, тощо.
  • І останнє, я1кі кроки має зробити громадянин перед вступом на контракт до ЗСУ, щоб отримувати забезпечення на старій роботі на час служби у війську?
Для того, щоб зберегти робоче місце та середній заробіток на цивільній роботі, працівникові необхідно подати заяву у відділ кадрів про увільнення від виконання посадових обов’язків, а також надати документальне підтвердження факту вступу на військову службу. Наприклад, таким підтвердженням може слугувати копія контракту.

Таксон: