ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САНАТОРНО-КУРОРТНИМИ ПУТІВКАМИ ГРОМАДЯН, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

             5 липня 2012 року Верховною Радою України внесені зміни до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо надання санаторно-курортних путівок громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (Закон України від 05 липня 2012 року № 5062-VI).

         Так, особам, віднесеним до категорій 1 та 2, а також особам, які постійно проживали до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов’язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали в зоні безумовного (обов’язкового) відселення не менше  двох років, а в зоні гарантованого добровільного відселення – не менше трьох років, - надається першочергове щорічне безплатне забезпечення санаторно-курортними путівками шляхом отримання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок через безготівкове перерахування санаторно-курортним закладам, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, за надання послуг із санаторно-курортного лікування чи одержання за їх бажанням грошової компенсації у розмірі середньої вартості путівки в Україні.
         Особам, віднесеним до категорії 3, грошова компенсація виплачується у розмірі 70 процентів середньої вартості путівки в Україні, а особам, віднесеним до категорії 4 – у розмірі 50 процентів середньої вартості путівки.
         Дітям, потерпілим внаслідок Чорнобильської катастрофи, надається щорічне безплатне забезпечення путівками на оздоровлення строком до двох місяців шляхом одержання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівки через 

безготівкове перерахування закладам оздоровлення.
         Потерпілі діти віком до 10 років разом з одним із батьків або особою, яка їх замінює, за умови, що така особа належить до постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, забезпечуються путівками на оздоровлення шляхом надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок через безготівкове перерахування закладам оздоровлення чи одержання грошової компенсації у розмірі середньої вартості путівки в Україні.
         В разі недостатньої тривалості відпустки одному з батьків, або особі, яка їх замінює, або особі, яка доглядає за потерпілою дитиною, надається додаткова відпустка без збереження заробітної плати.
         Дітям-інвалідам та одному з батьків чи особі, яка їх замінює, надається щорічне безплатне забезпечення путівками для будь-якого виду оздоровлення чи відпочинку протягом двох місяців шляхом одержання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок через безготівкове перерахування закладам оздоровлення чи одержання грошової компенсації у розмірі середньої вартості путівки в Україні.
         Батьки потерпілих дітей, дітей-інвалідів або особа, яка їх замінює та всі громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, мають право вільного вибору санаторно-курортного закладу відповідного профілю чи закладу відпочинку, та, за бажанням, можуть здійснити доплату за надання додаткових послуг за рахунок власних коштів у разі недостатності суми щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок на санаторно-курортне лікування чи відпочинок у вибраному закладі.
         Санаторно-курортні заклади, незалежно від форми власності, зобов’язані надавати санаторно-курортні та оздоровчі послуги шляхом безготівкових розрахунків.
         Порядок надання щорічної грошової допомоги та здійснення доплат за рахунок власних коштів, виплати грошової компенсації в розмірі середньої вартості путівки в Україні встановлюється Кабінетом Міністрів України.
         Розмір щорічної грошової допомоги, щорічний розмір середньої вартості путівки в Україні визначаються законом про Державний бюджет України на відповідний рік.
Цей закон набирає чинності з 1 січня 2013 року. 

Таксон: