Захист прав дітей

11 квітня 2019 року голова районної державної адміністрації Анатолій Віремейчик, за участю керівників відділів та служб району провів засідання комісії з питань захисту прав дитини районної державної адміністрації, на якому розглядалися питання:
1. Про надання дозволу гр. П. на вчинення правочину щодо нерухомого майна.
2. Про доцільність чи недоцільність позбавлення батьківських прав батька відносно малолітньої доньки.
Членами комісії детально вивчені матеріали справ, винесених на розгляд комісії, заслухано пояснення заявників, враховано думку дитини та прийняті відповідні рішення виважені рішення, а саме:
За результатами розгляду заяви щодо надання дозволу на вчинення правочинів стосовно нерухомого майна, врахувавши всі обставини справи та причини вчинення правочинів, членами комісії одноголосно прийнято рішення про задоволення звернення громадянки. 

За результатом розгляду питання щодо позбавлення батьківських прав батька, враховуючи факт невиконання батьківських обов’язків, взявши до уваги якнайкращі інтереси дитини та право на виховання у сім’ї, та вимоги статтей 150, 155, 164, 180 Сімейного кодексу України, якими зазначено, що батьки зобов’язані виховувати дитину, піклуватися про її здоров’я, фізичний, духовний та моральний розвиток, забезпечувати здобуття дитиною повної загальної освіти, готувати її до самостійного життя, поважати дитину, батьківські обов’язки не можуть здійснюватися всупереч інтересам дитини, ухилення від виконання батьківських обов’язків є підставою для покладення на них відповідальності, встановленої законом, в тому числі – позбавлення батьківських прав, комісія прийняла рішення про доцільне позбавлення батьківських прав батька відносно його малолітньої доньки.
Підводячи підсумок засідання комісії, голова районної державної адміністрації Анатолій Віремейчик зазначив, що предметом основної турботи та основним обов’язком батьків є забезпечення прав та інтересів своїх дітей. Однак не всі батьки це розуміють і не всі батьки готові виконувати свої обов’язки.