Звіт голови Великолепетиської районної ради на ХІ сесії районної ради шостого скликання від 6 вересня 2011 року

Шановна громадо!

У звітному періоді були вжиті заходи для забезпечення виконання районною радою повноважень, визначених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”.   
 До районної ради шостого скликання обрано 28 депутатів у багатомандатному виборчому окрузі та одномандатних мажоритарних виборчих округах. Партію регіонів у районній раді представляють 19 депутатів, Комуністичну партію України – 5 депутатів, Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” – 2 депутати, Аграрну партію України –  1 депутат, Політичну партію “Сильна Україна” – 1 депутат.  
 У складі депутатського корпусу районної ради переважно фахівці сільського господарства, педагоги, медики, приватні підприємці,   державні службовці, які націлені на конструктивну роботу. У районній раді зареєстрована одна депутатська фракція Партії регіонів (керівник Шокін П.М.).
 В умовах сучасного життя депутати сприяють розвитку життєдіяльності нашого району, впливають на   розширення виробництва сільськогосподарської та промислової продукції, розв’язують назрілі проблеми в соціальній сфері.
 Усі найважливіші питання: бюджетні, економічні, соціальні, вирішуються спільними зусиллями, відкрито і виважено.
Районна рада здійснює діяльність сесійно через створені нею органи. Це колективний представницький орган з притаманними йому формами і методами роботи, де все ґрунтується на спільному опрацюванні питань, прийнятті колективних рішень, здійснення відповідного контролю за їх виконанням.
У звітному періоді проведено 9 сесій, на яких прийнято 76  рішень. Кожне з них було попередньо розглянуто на спільних засіданнях постійних комісій районної ради чи опрацьовано в галузевих постійних комісіях та робочій групі з підготовки сесій.    
На першій та другій сесіях районної ради прийнято  низку рішень з організаційних питань, обрано голову районної ради, заступника голови районної ради Коноваленка М.М., постійні комісії, утворено президію, затверджено регламент районної ради, структуру, чисельність та положення про виконавчий апарат. Внесено зміни до  районного бюджету на 2010 рік і затверджено порядок проведення витрат з районного бюджету в січні-березні  2011 року.  
Третя сесія районної ради затвердила програму економічного і соціального розвитку району та районний бюджет на 2011 рік,  цільові програми: розвитку малого підприємництва у районі на 2011-2012 роки, дошкільної освіти на період до 2017 року, роботи з обдарованою молоддю на 2011-2014 роки, підтримки суспільно-політичної газети  “Таврійські вісті”.
З прийняттям на сесії програми економічного і соціального розвитку району на 2011 рік визначено завдання, головні дії та критерії розв’язання нагальних проблем.
У  промисловості першочергова увага спрямовується на досягнення збалансованої роботи підприємств усіх форм власності, активізацію інноваційної та виробничої діяльності у переробному комплексі, створення нових робочих місць, наповнення місцевого ринку товарами та послугами, збільшення обсягів промислового виробництва.  Реалізація заходів дасть можливість виробити промислової товарної продукції на суму 25,9 млн. грн., отримати приріст обсягів виробництва на 0,8 %.
В агропромисловому секторі намічено шляхи удосконалення технічного та технологічного оновлення галузі, відновлення зрошення, запровадження високопродуктивних сортів і гібридів сільськогосподарсь-ких культур, доведення питомої ваги зернових у структурі посівних площ до 50%, раціональне та ефективне використання земельних ресурсів.
У сфері надання послуг зв’язку планується модернізація телеінформаційних мереж та забезпечення доступу до мережі Інтернет.
У галузі освіти буде реалізовуватися черговий етап переходу загальноосвітніх закладів на новий зміст та структуру навчання, зміцнюватися матеріально-технічна база закладів освіти. 


В охороні здоров’я продовжиться робота щодо реформування медичних закладів, покращення рівня забезпечення лікувально-профілактичних закладів медичною апаратурою, інструментами, витратними матеріалами тощо. Визначені пріоритети у сфері соціального захисту.  
Поставлено завдання для розвитку культури, галузей торгівлі, громадського харчування, побутового, транспортного обслуговування населення, забудови населених пунктів, водопостачання, благоустрою, утримання вуличних шляхів та доріг. Планується проведення аварійно-відновлюваних робіт водопровідної мережі на території Малолепе-тиської, Князе-Григорівської сільських рад.
Спрямовується робота на зменшення рівня безробіття у районі.
Рішенням  сесії   про районний бюджет на 2011 рік установлено загальний обсяг доходів районного бюджету у сумі 44047,1 тис. грн.
Обсяг доходів загального фонду бюджету визначено в сумі 42832,4 тис. грн., спеціального фонду бюджету — в сумі 1214,7 тис. грн.         
 Затверджено в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію державних та регіональних галузевих програм на загальну суму  119,9 тис. грн.
 На цій сесії депутати розглянули питання стосовно передачі   всіх об’єктів та майна медичних закладів   у спільну власність територіальних громад району.   
Передали обласній раді субвенцію у сумі  27,4 тис. грн. на утримання обласного соціального центру реабілітації дітей-інвалідів (об’єкт спільного користування). Вирішили також передати частини внутрішньогосподарських меліоративних систем спільної власності територіальних громад району в оперативне управління селищній, сільським радам. Рекомендували селищному, сільським головам укласти договори оренди про тимчасове користування цими системами із сільгоспвиробниками усіх форм власності.
Схвалили угоду про співпрацю між районною радою та селищною, сільськими радами для ефективного вирішення завдань місцевого самоврядування.
Затвердили перелік питань для розгляду на сесіях, засіданнях президії, постійних комісій районної ради у 2011 році.
На четвертій сесії районної ради депутатами проаналізовано стан виконання програми економічного і соціального розвитку району за 2010 рік, внесено зміни до районного бюджету на 2011 рік, заслухано  інформацію прокурора району про стан боротьби зі злочинністю та корупцією на території  району у 2010 році.
Розглянуто звіт про виконання районного бюджету за 2010 рік. Відзначено, що до загального фонду районного бюджету мобілізовано власних та закріплених доходів 6335,0 тис. грн., понад план надійшло 709,2 тис. грн. У порівнянні з минулим роком надходження зросли на 1226,4 тис. грн., або 24 %. До спеціального фонду  районного бюджету надійшло 1194,5 тис. грн.  
Доходи загального фонду районного бюджету виконано по всіх джерелах надходжень.    
З державного бюджету  отримано дотацію вирівнювання в сумі 24115,4 тис. грн., додаткову дотацію на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів у сумі  56,7 тис. грн.,субвенцію на фінансування програм соціального захисту населення в сумі 11798,1 тис. грн.
З урахуванням міжбюджетних трансфертів надходження до загального фонду районного бюджету склали 42767,9 тис. грн.    
У цілому до загального та спеціального фонду районного бюджету надійшло 43962,4 тис. грн.
Видатки загального фонду районного бюджету профінансовано в сумі 42794,6 тис. грн.
Заборгованості з виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ немає. На оплату праці направлено 21589,6 тис. грн. або 50,4 % всіх проведених видатків.
 Із резервного фонду непередбачених видатків районного бюджету виділено кошти в сумі 15,5 тис. грн., які спрямовано на ліквідацію наслідків аварії (придбання насосного агрегату для відновлення водопостачання) та стихії (посипання доріг протиожеледною сумішшю внаслідок сильної ожеледиці на автошляхах).
Видатки спеціального фонду районного бюджету профінансовано в сумі 1166,5 тис. грн.  
На цій сесії розглянуто хід виконання комплексної галузевої програми розвитку зерновиробництва у районі. Зазначено, що у структурі посівних площ зернова група займає 36,1 тис. га, що складає 45%. Під урожай 2011 року посіяно озимих зернових культур на площі 29,5 тис. га, в т.ч. озимої пшениці – 26,1 тис. га, озимого жита – 221 га, озимого ячменю – 3,2 тис. га. У цілому по району передбачалося отримати  119 тис. тонн зерна, в тому числі 43 тис. тонн продовольчого.  
Станом на 01 серпня 2011 року по оперативній звітності  сільгосптоваровиробниками району усіх форм власності  намолочено 123,8 тис. тонн ранніх зернових на площі 34,2 тис. га, урожайність склала 36,2 га.
Потреби населення в хлібобулочних, макаронних, круп’яних виробах, а тваринництва у фуражі, буде забезпечено.
Сільгосппідприємствами, фермерськими господарствами району освоюються інтенсивні технології вирощування зернових та овочевих культур.  
Разом з тим, слабо йде процес об’єднання одноосібних господарств у агроформування, а звідси й прорахунки у сівозмінах, структурі посівних площ.
На цій сесії затверджено графік прийому громадян депутатами районної ради, середній розмір вартості харчування дітей у дошкільних закладах, план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини, районні програми щодо розвитку культури на 2011-2015 роки та приватизації майна комунальної власності. Знято з контролю 35 рішень.
На п’ятій  позачерговій сесії  районної ради депутати обговорили питання про право господарського відання на майно, будівлі, обладнання Великолепетиської центральної районної аптеки №32.
Внесли зміни до районного бюджету на 2011 рік, збільшивши видатки споживання відділу освіти районної державної адміністрації на фінансування районної програми відпочинку та оздоровлення дітей у сумі 150000 грн. та на оплату електроенергії в сумі 200000 грн. Здійснили перерозподіл бюджетних призначень на заходи з фізичної культури і спорту на суму 72400 грн. та позашкільні заклади освіти на суму 4350 грн.
На шостій позачерговій сесії районної ради було вирішено припинити діяльність центральної районної аптеки №32 - об’єкту спільної власності територіальних громад району, шляхом приєднання до  центральної районної лікарні. Створено комісію з проведення процедури приєднання і затверджено акт дебіторської та кредиторської заборго-ваності аптеки.
Створено комісію з надання допомоги по припиненню діяльності Великолепетиської центральної районної аптеки №32, до складу якої увійшли депутати районної ради, фахівці та юристи податкової інспекції, центру зайнятості та районної державної адміністрації.
На сьомій сесії районної ради розглянуто звіт про виконання районного бюджету за І квартал 2011 року.
Депутати  відзначили, що до загального фонду районного бюджету мобілізовано власних та закріплених доходів 1309,4 тис. грн. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року, в умовах нового Бюджетного кодексу України, надходження зросли на  217,9 тис. грн. або 20 %.  Доходи загального фонду районного бюджету виконано по всіх джерелах надходжень.    
Районний бюджет отримав з державного бюджету дотацію вирівнювання в сумі 5502,6 тис. грн., субвенцію на фінансування програм соціального захисту населення в сумі 3032,8 тис. грн.
З урахуванням міжбюджетних трансфертів надходження до загального фонду районного бюджету склали 9846,1 тис. грн.
  На оплату праці  направлено з нарахуваннями 5704,0 тис. грн. або 53,8 % всіх видатків.
Видатки на оплату спожитої бюджетними установами електроенергії профінансовано повністю, касові видатки становлять 1005,3 тис. грн.
Із резервного фонду непередбачених видатків районного бюджету кошти не виділялись.
Видатки спеціального фонду районного бюджету профінансовано в сумі 284,5 тис. грн., що становить 23,3 % до плану на рік.
       Затверджено звіт про виконання загального фонду районного бюджету   по доходах у сумі 9846,1 тис. грн. та видатках у сумі 10604,5 тис. грн., спеціального фонду районного бюджету по доходах у сумі 302,8 тис. грн. та видатках у сумі 284,5 тис. грн.
 У рішенні рекомендовано виконавцям активізувати роботу щодо скорочення податкової заборгованості зі сплати платежів до місцевих бюджетів, вжити заходи щодо належного оформлення та легалізації найманої праці в районі.
На цій сесії розглянуто хід виконання районної програми протидії захворюванню на туберкульоз. Депутатами зазначено, що у районі створено та функціонує комп’ютерний реєстр населення, постійно  вносяться дані про проходження флюорографії, рентгенографії. Існує також реєстр хворих на туберкульоз.  Організована профілактична і санітарно-освітня робота серед учнівської молоді та дорослих. Розповсюджується серед населення соціальна реклама та інформаційно-просвітницькі матеріали.
Рекомендовано виконавцям програми звернути увагу на проведення у повному обсязі вакцинації дітей,  придбання апаратури для діагностики та лікування туберкульозу (флюорограф та рентгенапарат, що відпрацювали вже по три строки),  залучення правоохоронних служб для допомоги лікувальним закладам у проведенні примусового обстеження та лікування осіб групи ризику.
На цій же сесії було розглянуто хід виконання програми відпочинку та оздоровлення дітей, затверджено доповнення до програми економічного і соціального розвитку району, внесено зміни до районного бюджету на 2011 рік і  галузевої програми розвитку зерновиробництва у районі на період до 2015 року щодо матеріального заохочення переможців жнив.
Прийнято нові районні програми: оздоровлення та відпочинку дітей влітку на період 2011-2015 років, “Інклюзивне навчання у навчальних закладах району до 2015 року”, стабілізації екологічного стану навколишнього середовища та підвищення рівня соціально-економічного розвитку району “Екологія-2015”, “Розвиток газопостачання та газифікації Херсонської області на 2011-2015 роки”, організації допомоги правоохоронним органам у забезпеченні охорони громадського порядку та профілактики злочинності у Великолепетиському районі на 2011-2015 роки, “Молодь Великолепетиського району” на 2011-2015 роки.
Затверджено план заходів щодо реалізації у районі другого етапу спільного Проекту ЄС/ПРООН “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду” у 2011 – 2014 роках, акт приймання-передачі майна, справ   центральної районної аптеки №32  центральній районній лікарні.
На восьмій позачерговій сесії районної ради внесено зміни до районного бюджету на 2011 рік, збільшивши видатки загального фонду на суму 29,4 тис. грн. за рахунок зменшення видатків розвитку спеціального фонду   та спрямувано їх Демидівській сільській раді у сумі 17,4 тис. грн. та Великолепетиській селищній раді у сумі 12,0 тис. грн. на фінансування програми  “Питна вода Херсонщини 2006 – 2012 років”.
Розглянуто питання щодо внесення змін до структури та граничної чисельності у територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг).  
Прийнято звернення депутатів районної ради до Головного управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації стосовно ситуації, яка склалася у тваринницькій галузі (невідповідність між закупівельними цінами та собівартістю продукції тваринництва).
Дев’ята позачергова сесія районної ради внесла зміни до районного бюджету на 2011 рік щодо збільшення видаткової частини загального фонду районного бюджету на суму 25,0 тис. грн., яку спрямовано на видатки розділу “Кредитування” та на суму 38,4 тис грн. на забезпечення пальним  швидкої та невідкладної медичної допомоги.
Збільшено дохідну частину загального фонду районного бюджету у зв’язку з  підвищенням рівня оплати праці працівників бюджетної сфери, в тому числі на підвищення посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та виплату допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю на суму 566,6 тис грн.   
Депутати обговорили стан пожежної безпеки та укріплення матеріально-технічної бази пожежної охорони у районі.  Визначили, що необхідно активізувати роботу  по впровадженню активних та пасивних засобів протипожежного захисту, доукомплектувати пожежну техніку, забезпечити  телефонним зв’язком, спецодягом, встановити засоби наочної протипожежної агітації.    
Районна рада працює не від сесії до сесії, а набагато щільніше, заповнюючи міжсесійні періоди роботою президії районної ради, постійних комісій, координаційної ради з питань розвитку місцевого самоврядування в районі, семінарами – навчанням.
У звітному періоді проведено 3 засідання президії районної ради, розглянуто 4 питання, з яких прийнято відповідні рішення.
Проаналізувавши виконання районної програми зайнятості населення, депутати звернули увагу на необхідність створення робочих місць у сільському господарстві, промисловості, підприємницькій діяльності, впровадження нових енергозберігаючих технологій,  встановлення дієвого контролю за належно оформленими трудовими відносинами у господарствах усіх форм власності, покращення роботи з роботодавцями з питань щомісячного інформування про наявність вільних робочих місць, заключення договорів з роботодавцями щодо   працевлаштування громадян, які пройшли  професійну підготовку та перепідготовку, на проведення тимчасових та сезонних робіт, дотримання законодавства стосовно недопущення виконання робіт вивільненими в зимовий період працівниками без належного оформлення трудових відносин (оплачуваних громадських робіт), посилення контролю з боку відповідних служб щодо дотримання законодавства про працю неповнолітніх і сприяти їм у професійній підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації.
   На засіданні президії розглянуто питання про результати ревізій проведених контрольно-ревізійним відділом у Великолепетиському районі стосовно фінансово-господарської діяльності в Миколаївській, Рубанівській, Малолепетиській та Катеринівській сільських радах.  
У районній раді ефективно працюють чотири постійні комісії за галузевою спрямованістю відповідно до своїх повноважень та чинного законодавства.
До компетенції постійної комісії районної ради з питань економічного розвитку, бюджету, фінансів, яку очолює Верховська Тетяна Олександрівна, належить надання висновків та рекомендацій щодо районного бюджету, програми соціально-економічного розвитку району, контроль за їх виконанням, фінансування районних цільових програм.
У звітному періоді було проведено 4 засідання, на яких розглянуто 11 питань.
Депутати підготували узагальнюючі матеріали про результати ревізій, проведених контрольно-ревізійним відділом у районі, склали акт   прийому-передачі Великолепетиської центральної районної аптеки №32.
Провели обстеження технічного стану будівель та прилеглої   території об’єднаного районного військового комісаріату. Виявили, що капітального ремонту потребують дах, опалювальна система, підлога, вікна, двері, гаражі. Немає водопроводу.
Розглянули  хід виконання програми приватизації майна комунальної власності району, проекти цільових програм, проблеми порушені в листах, що надходять від підприємств, установ, організацій з питань фінансування.
Постійною комісією районної ради мандатної, з питань депутатської діяльності та етики, законності та правопорядку  (голова Карпачова Ганна Григорівна) за звітний період проведено 3 засідання, на яких розглянуто 9 питань.
У практику роботи цієї комісії увійшло проведення виїзних засідань, які проводяться спільно з аналогічними комісіями селищної чи сільських  рад.
У березні 2011 року на базі Великолепетиської селищної ради було проведено таке засідання. Депутати розглянули хід виконання районної програми реалізації державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Відзначили, що в результаті узгоджених спільних дій  відповідних служб поліпшилася робота серед молоді з профілактики наркоманії та пропагування здорового способу життя. Визначили проблеми: не створено у районі “Телефон довіри”, потребує оснащення   обладнанням та відеоапаратурою районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, необхідно чітко скоординувати роботу відповідних служб і відомств для проведення боротьби з засиллям наркотиків у районі.
Дійшли висновку, що треба підготувати нову районну програму, адже термін дії цієї вже закінчився, особливу увагу звернувши на проведення профілактичної роботи серед молоді.
Обговорили питання забезпечення правопорядку та благоустрою на території селищної ради. Учасники засідання ознайомилися з роботою виробничого кооперативу “Великолепетиський сільгоспкомунгосп”, дитячого ясла-садка №2 “Ромашка”, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків,   нововведеннями у Великолепетиській ЗОШ №2 та громадському пункті охорони правопорядку.
Депутати відзначили, що сільгоспкомунгосп значно розширив перелік надання послуг населенню. Завдяки створенню об’єднання співвласників  будинок по вулиці Куйбишева, 45 і вся прилегла до нього територія благоустроєна.
Приємно вразив усіх хореографічний клас Великолепетиської загальноосвітньої школи №2,  створений за ініціативою депутата Карпачової А.Г., в якому створено всі умови для навчання дітей хореографії. Учні всіх вікових категорій можуть залучатися до прекрасного.
Добре налагоджено роботу громадського пункту охорони правопорядку в північній частині селища, працюють інструктори з інформування населення щодо недопущення правопорушень.
Разом з тим необхідно систематично здійснювати рейди-перевірки підприємств торгівлі, кафе, барів, дискотек, активізувати профілактичну роботу у трудових колективах, учбових закладах з метою пропаганди правових знань, здорового способу життя.
В питаннях благоустрою – націлено на створення об’єднань співвласників будинків, систематичне проведення робіт з благоустрою, участь у конкурсах на кращий двір, вулицю, виборчий округ.
Постійна комісія розглянула хід виконання заходів програми щодо проведення в районні приписки та призову громадян на строкову військову службу, стан забезпечення пожежної безпеки та звіт депутата районної ради про депутатську діяльність.  
Постійна комісія районної ради з питань агропромислового комплексу, будівництва, транспорту, зв’язку та охорони навколишнього середовища (голова Буцан Олександр Федосійович) у звітному періоді провела 4 засідання, на яких розглянула 8 життєво важливих питань.
У травні 2011 року депутати розглянули хід виконання програми стабілізації та розвитку тваринництва і птахівництва району.  Відзначено, що, на жаль, виробництво продукції тваринництва в нинішніх умовах є збитковим через низькі закупівельні ціни,  дорожчання цін на пальне, мінеральні добрива, а звідси ріст собівартості продукції. Кількість домогосподарств у районі скоротилася на 5%.   
Рекомендовано виконавцям програми провести роботу щодо створення спілок землекористувачів-власників худоби, перегляду структури посівних площ з метою повного забезпечення тваринництва кормами,  впровадження у виробництво новітніх технологій,  залучення інвестицій, забезпечення комплексного ветеринарного обслуговування господарств усіх форм власності, сприяння виділенню площ під пасовища та сіножаті для господарств населення.
Своє занепокоєння станом справ у галузі тваринництва депутати висловили, підготувавши звернення до вищих інстанцій, яке було підтримано на восьмій сесії.
При підготовці питання щодо виконання комплексної галузевої програми розвитку зерновиробництва депутати запропонували     збільшити суму коштів за рахунок районного бюджету для матеріального заохочення переможців жнив. Відповідне рішення було прийнято.
Депутатами були відпрацьовані матеріали стосовно передачі меліоративних систем  спільної власності територіальних громад району в оперативне управління селищній, сільським радам, перелік питань для розгляду  на засіданнях постійної комісії у 2011 році.
Постійною комісією районної ради з питань гуманітарної політики та комунальної власності, яку очолює Слабко Жанна Миколаївна, протягом звітного періоду проведено 6 засідань, розглянуто 18 питань.
Депутати  значну увагу приділяють питанням охорони здоров’я, культури, роботі позашкільних навчальних закладів, беруть участь у підготовці проектів рішень.
За ініціативою депутатів на затвердження сесії була підготовлена районна програма розвитку культури в районі на період до 2015 року. Вивчається питання організації дозвілля на території Рубанівської сільської ради, адже сільський будинок культури в центрі села знаходиться в аварійному стані.
Проведено спільне засідання з постійною комісією з питань економічного розвитку, бюджету, фінансів щодо розвитку мережі аптек.  
 Проаналізовано хід виконання програми розвитку позашкільних навчальних закладів. Відзначено, що у центрі дитячої та юнацької творчості функціонує 46 гуртків (науково-технічного, художньо-естетичного, туристсько-краєзнавчого, еколого-натуралістичного напрямків), які відвідують 653 вихованці. Відкрито філіали центру у Великолепетиській ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 та Князе-Григорівській ЗОШ І-ІІІ ступенів.
У дитячо-юнацькій спортивній школі працює 18 секцій, де займаються 249 вихованців, заняття проводять 7 тренерів. Підготовлено 95 спортсменів масових юнацьких розрядів. Функціонує філіал у Малолепетиській ЗОШ І-ІІІ ступенів.
Разом з тим, для забезпечення гурткової роботи необхідно придбати комп’ютерну техніку, музичні інструменти, вдосконалювати роботу з розвитку фізичних та інтелектуальних здібностей дітей, зміцнювати матеріально-технічну базу позашкільних навчальних закладів.
На засіданні постійної комісії був ретельно опрацьований проект   районної програми   “Молодь Великолепетиського району на 2011-2015 роки”. Внесено зміни і доповнення до програми в частині організації роботи з молоддю, починаючи з 18 до 30 років, адже поки що у нас в полі зору лише учнівська молодь. І це, звичайно, добре, але ж треба думати і про тих, хто вийшов за межі навчального закладу. Ця програма була затверджена на сесії районної ради з врахуванням пропозицій від комісії. Запропоновано розробити  програми роботи з молоддю в селищній та сільських радах.
Вже стало практикою проведення спільних засідань постійних комісій районної ради з попереднього розгляду питань, що виносяться на чергову сесію. Вивчаються  питання стосовно затвердження цільових програм, хід їх виконання, розглядаються пропозиції стосовно змін до районного бюджету, програми економічного і соціального розвитку.
Протягом звітного періоду проводилась робота щодо критичних зауважень, висловлених на сесіях районної ради. Всі зауваження класифіковано за напрямами та галузями діяльності, надсилаються відповідним управлінням, відділам, службам для реагування. Організовано контроль за їх виконанням.
Всього висловлено 35 зауважень та пропозицій, з них: стосовно бюджету – 4,  зайнятості населення та легалізації робочих місць – 2, земельних питань – 6, податків – 2, якості хліба та хлібобулочних виробів, підтримки місцевих товаровиробників – 3, розвитку культури – 2, інші – 16.  
У своїх зауваженнях на сьомій сесії Коноваленко Микола Миколайович висловлював глибоку стурбованість проблемами використання земель у районі, особливо одноосібними господарствами, станом декларування доходів від використання цих земель,  Вони опрацьовуються відповідними службами і на чергових сесіях  будуть розглянуті.
Відповідно до Регламенту районної ради перед початком кожної сесії депутатам надається 30 хвилин для оголошення звернень чи заяв.  Керівники  газової, дорожньої служби та РЕЗ і ЕМ  прозвітували на сесії районної ради щодо звернень депутатів.  
Для того, щоб депутатський корпус мав змогу краще та ефективніше працювати, проводиться навчання із залученням спеціалістів податкової інспекції, соціального захисту, юридичних служб.   
У звітному періоді проведено два навчання. У червні 2011 року депутатам районної ради роз’яснено основні положення Податкового Кодексу України, нове в системі соціального захисту населення, у липні 2011 року — Закони України “Про доступ до публічної інформації”, “ Про засади запобігання і протидії корупції” за участю юриста Херсонського центру юридичної допомоги українському селу. До навчання залучалися селищний, сільські голови.
На контролі у районній раді знаходиться 49 довгострокових програм. Звичайно, профінансувати всі їх дуже важко, тому намагаємося залучати кошти державного та обласного бюджетів.
Особливої уваги потребують питання управління спільною власністю територіальних громад району.   Оформлення права власності обєктів, майна, припинення діяльності аптеки, передача права господарського відання — такі основні питання,  над якими працювали депутати.   
За діючим законодавством районна рада делегувала райдержадміністрації повноваження з 17 напрямків роботи, що стосується майже всіх аспектів життя району. Це: забезпечення економічного і соціального розвитку району, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів, вирішення питань транспортного обслуговування, сприяння інвестиційній діяльності на території нашого району, організації охорони, реставрації, використання пам’яток історії та культури, архітектури і містобудування, паркових комплексів, природних заповідників місцевого значення; забезпечення, відповідно до законодавства, розвитку усіх видів освіти, охорони здоров’я, культури, спорту; відродження осередків народної творчості, національно-культурних традицій населення, здійснення необхідних заходів щодо ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, координація роботи місцевих землевпорядних органів та інші. Райдержадміністрація щорічно звітує з делегованих повноважень районній раді.
Між районною, селищною та сільськими радами укладено угоду про співпрацю. Створено Консультативно-дорадчу раду з питань забезпечення діяльності  місцевого самоврядування в районі — це своєрідна сполучна ланка між районною і місцевими радами у складі — голови районної ради, селищного та шести сільських голів.  
На базі нашого району було проведено засідання обласної Консультативно-дорадчої ради з питань забезпечення діяльності  місцевого самоврядування в області,  яку очолює голова обласної ради Пелих В.Г. Учасники ради ознайомилися з роботою районного будинку культури,  виробничого кооперативу “Великолепетиський сількомунгосп”, територіального центру соціального обслуговування, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, відвідали Великолепетиську ЗОШ І-ІІІ ступенів №1.
Питання взаємодії між радами різних рівнів перебуває в процесі становлення і пошуку оптимальних форм і потребує уваги та вивчення.
Не йдеться про втручання в органи місцевої влади, а про ділове сприяння їй завдяки вирішенню нагальних  соціальних проблем,  точному, об’єктивному та оперативному інформуванню.
До районної ради у звітному періоді звернулися 55 громадян, порушили 50 питань, в тому числі: 14 – аграрної політики і земельних відносин, 3 - фінансової політики, 3 - соціального захисту, 13 – працевлаштування, 2 – охорони здоров’я, 6 – комунального і шляхового господарства,  1 – житлової політики, 1- екології та природних ресурсів, 1- культури, 1- релігії, 10 – інші. Не завжди звернення громадян відносяться до компетенції районної ради, але вони не залишаються без уваги.
На звернення депутатів районної ради, яке було направлено до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Генерального прокурора України стосовно подій, які відбулися в День Перемоги, 9 Травня 2011 року у м. Львові отримана змістовна відповідь від Генеральної прокуратури України, прокуратури Львівської області, Міністерства юстиції України.
Головне управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації повідомило про звернення стосовно ситуації із закупівельними цінами на тваринницьку продукцію. Зазначено, що на сьогоднішній день відповідно до  чинного законодавства, в умовах ринкової економіки, закупівельні ціни на тваринницьку продукцію формуються у вільному режимі, зокрема визначається суб’єктами господарювання самостійно, за згодою сторін.
З метою захисту інтересів  особистих підсобних господарств   рекомендовано активніше проводити створення спілок земле-користувачів — власників худоби, укладати договори та протоколи погодження на молоко з молокопереробними підприємствами. В свою чергу молокопереробним підприємствам  рекомендовано також укладати договори з товаровиробниками, не допускати безпідставного зменшення ціни на молоко. Це питання знаходиться на контролі.
Націлюємо депутатів районної ради на тісну співпрацю з сільськими головами, депутатським корпусом селищної, сільських рад щодо розвитку територій селища, сіл, виборчих округів. Вони беруть участь у проведенні сесій, сходів громадян.  
За ініціативою заступника голови районної ради Коноваленка М.М. здійснюється відновлення освітлення по вулиці Кірова в селищі він надав спонцорську допомогу в сумі 50 тис. грн. Організував роботу з капітальної реконструкції стадіону “Колос”. Вже маємо певні успіхи по реконструкції стадіону. Сам Микола Миколайович  вніс матеріальну допомогу в сумі 27,8 тис. грн. Йому вдалось залучити до цієї справи чимало підприємців та благодійників. Внесли свій вклад і депутати районної ради Шокін П.М. – 17 тис. грн., Щетинін В.Й.-1тис. грн.,  Москаленка В.М.- 770 грн.  
Усі разом маємо зміцнити позитивні тенденції розвитку економіки,  земельних відносин, підвищити ефективність роботи підприємств всіх форм власності, рівень зайнятості, оплати праці, благоустрою населених пунктів.  Лише висока відповідальність  забезпечить успіх. Ми чітко виз-начилися з пріоритетами, намітили реальні плани і будемо  реалізовувати їх на практиці.
 Я глибоко переконаний у тому, що сьогодні кожен з нас бажає аби наш район процвітав, але для цього треба добре попрацювати.
 Якщо ми навчимося співпрацювати з громадами, а вони навчаться довіряти владі та вірити у власні сили, тоді ми досягнемо сталого місцевого розвитку й матимемо гармонійне суспільство.  
                                                          
Голова районної ради                                                                                                              Д.С. Папуша