Звіт про проведення моніторингу та зовнішньої оцінки якості соціальних послуг у Великолепетиському територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Великолепетиської районної ради Херсонської області у 2020 році

З метою виконання наказу Міністерства соціальної політики України від 27 грудня 2013 року № 904 «Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг» 12 березня  2020 року відбулося засідання комісії для проведення зовнішнього оцінювання якості соціальних послуг, які надаються соціальними робітниками Великолепетиського територіального центру соціальними працівниками та робітниками (надання соціальних послуг) Великолепетиської районної ради Херсонської області підопічним громадянам району з числа одиноких та одиноко проживаючих та інших категорій осіб.
На відповідному засіданні було заслухано звіт керівника територіального центру Зінченко Г.П. щодо якості, оперативності та доступності соціальних послуг що надаються.
Зінченко Г.П. зазначила, що під час зовнішнього оцінювання було проведено опитування отримувачів соціальних послуг. В опитуванні взяло участь 630 отримувачів соціальних послуг, з них: соціальної послуги догляду вдома – 285 осіб, соціальної адаптації – 345 осіб. Проводились бесіди (співбесіди) з соціальними робітниками, перевірено журнал для реєстрації звернень та скарг. Згідно проведеного опитування, в т.ч. і телефонного, 89% опитаних підопічних задоволені рівнем надання соціальних послуг, що відображається покращенням емоційного, психологічного, фізичного стану отримувачів соціальної послуги, позитивними змінами у стані отримувачів соціальної послуги у процесі надання послуг порівняно з періодом, коли соціальні послуги не надавались. Скарг стосовно надання соціальних послуг від підопічних не було.
Проблемні питання отримувачів соціальної послуги догляду вдома розглядаються у встановлені законодавством терміни. Надаються роз’яснення отримувачам соціальної послуги вдома (рівень подолання або мінімізації наслідків складних життєвих обставин отримувачами соціальних послуг).
Основним завданням територіального центру є постійна робота по виявленню громадян похилого віку, інвалідів, хворих (з числа працездатного віку на період встановлення їм групи інвалідності, але не більше як чотири місяці), громадян, які перебувають у складній життєвій ситуації, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги та надання різних видів послуг.
Здійснюється постійний контроль за діяльністю соціальних робітників згідно затвердженого графіку, результати перевірок постійно аналізуються на виробничих нарадах. Керівництвом територіального центру здійснюються систематичні перевірки роботи соціальних робітників. Проводиться аналіз  якості надання соціальних послуг.
Значна увага в територіальному центрі приділяється розвитку відділення соціальної допомоги вдома, основним завданням якого є обслуговування людей похилого віку в домашніх умовах.
Велике значення у відділенні приділяється обслуговуванню громадян на платній основі. Розробляються та затверджуються наказом директора територіального центру тарифи на платні соціальні послуги, які переглядаються щороку.
В територіальному центрі діє мультидисциплінарна команда, до складу якої входять: завгосп, соціальні працівники, швачка, перукар, медична сестра.
Підопічні відділення денного перебування територіального центру мають змогу підтримувати свій фізичний стан приймаючи   сеанси на електротренажерах  та на велотренажері «Орбітекс».
У 2019 році для кімнати реабілітації відділення денного перебування придбано апарат для лікування органів дихання «Небулайзер», для лікування серцево-судинних захворювань та опоно-рухового апарату -  апарат «Маг» та глюкометр для вимірювання рівня цукру в крові.
При відділенні денного перебування протягом 2018-2019 років надається соціальна послуга - Університет ІІІ віку. При Університеті працюють 2 факультети - «Основи здоров`я» та «Культурно-мистецький». Їх відвідує 43 слухача.
 
При проведенні зовнішньої оцінки якості надання соціальних послуг застосовувались наступні показники: адресність та індивідуальний підхід, результативність, своєчасність, доступність та відкритість, повага до гідності отримувача соціальної послуги, професійність.
Оцінка показників забезпечення якості соціальної послуги:
1) адресність та індивідуальний підхід (100% - статус «добре»)
Критерії оцінювання:
- наявність визначення індивідуальних потреб отримувача соціальних послуг (100%) – індивідуальні потреби у соціальних послугах визначаються згідно звернень громадян. Всі особові справи отримувачів соціальних послуг ведуться за необхідності, відповідно до законодавства, містять карти визначення (оцінювання) індивідуальних потреб у соціальному обслуговуванні (надання соціальних послуг), визначення ступеня індивідуальної потреби отримувача соціальної послуги у наданні соціальної послуги. Статус – «добре»;
- наявність індивідуального плану надання соціальних послуг, що відповідає визначеним індивідуальним потребам отримувача (100%) – індивідуальні плани надання соціальних послуг, які ґрунтуються на визначенні індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, складались і узгоджувались з кожним отримувачем соціальної послуги. Індивідуальний план складався за формою згідно з додатком 3 Державного стандарту у двох примірниках.
Складені індивідуальні плани, що підписуються отримувачем та територіальним центром відповідають визначеним індивідуальним потребами. Один примірник індивідуального плану знаходиться у отримувача соціальної послуги, другий – в особовій справі отримувача. Індивідуальний план переглядається відповідно до вимог Державного стандарту послуги догляду вдома, за потреби вносяться зміни у договори. Вчасно забезпечується наявність другого примірника договору в отримувачів послуг та контроль над їх виконанням соціальних робітників.
З метою організації комплексного надання якісних соціальних послуг громадянам похилого віку та інвалідам, в територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) працює  5 структурних підрозділів: 3 відділення соціальної допомоги вдома, відділення денного перебування та відділення із соціальної роботи для сім`ї, дітей та молоді. Статус – «добре»;
- забезпечення перегляду індивідуального плану надання соціальних послуг (100%) – індивідуальні плани переглядались та коригувались за потребою отримувачів та згідно строків, які встановлені Державним стандартом. Статус – «добре».
  1. результативність (95% - статус «добре»)
Критерії оцінювання:
- рівень задоволеності соціальними послугами (за оцінками отримувачами соціальної послуги) (89%) – більша частина отримувачів надає позитивні відгуки. Статус – «добре»;
- покращення емоційного, психологічного, фізичного стану отримувачів соціальних послуг, позитивні зміни у стані отримувача у процесі надання порівняноз періодом, коли послуга не надавалась (89%);
- проведення опитувань, збору відгуків, реагування на скарги отримувачів соціальних послуг та (або)їх законних представників та проведення роботи щодо надання роз’яснень отримувачам соціальних послуг та (або) їх законним представникам (100%) – в ході опитування отримувачів соціальних послуг та проведених перевірок були отримані позитивні відгуки щодо роботи фахівців відділення. Постійно проводиться інформаційно-роз`яснювальна робота серед підопічних щодо якості соціального обслуговування. Статус – «добре»;
- розроблення та застосування системи заохочення надавачів соціальної послуги, роботу яких позитивно оцінюють отримувачі соціальної послуги (100%) – в територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) розроблено Положення про преміювання працівників. Статус – «добре»;
- проведення внутрішнього та зовнішнього моніторингу якості соціальної послуги (100%) – регулярний збір інформації, систематичне спостереження за роботою відділення та миттєве реагування на недоліки в робочому процесі підвищують рівень якості надання соціальних послуг. Статус – «добре».
  1. своєчасність (100% - статус – «добре»)
Критерії оцінювання:   
- прийняття рішення щодо надання соціальної послуги, визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, підготовка індивідуального плану надання соціальної послуги у встановлений строк (100%) – звернення громадян було розглянуто з дотриманням термінів у прийнятті рішень. Статус – «добре»;
- підписаний у двосторонньому порядку договір на надання соціальної послуги (100%) – договір оформлюється у відповідності до вимог Державного стандарту. Всі примірники, які знаходяться в особових справах відділення мають позначку з підписом підопічного, що «другий примірник договору отримано». Статус – «добре»;
- строки та терміни надання соціальної послуги відповідають зазначеними у договорі (100%) – порушення строків та термінів надання соціальної послуги, зазначених у договорах, не виявлено. Статус – «добре».
  1. доступність та відкритість (98% - статус «добре»)
Критерії оцінювання:
- наявність приміщень, що відповідають санітарним та протипожежним вимогам (100%) - територіальний центр має власне приміщення, де розміщене відділення денного перебування та орендоване, в якому розміщене відділення соціальної допомоги вдома смт Велика Лепетиха та апарат управління закладу. У звітному періоді робочі місця двох завідувачів відділень соціальної допомоги вдома – це с. Рубанівка та с. Мала Лепетиха забезпечені сучасними меблями за рахунок передачі їх від центру соціальних служб після їх приєднання до складу територіального центру. В належному стані знаходиться літній майданчик відпочинку, де щоп’ятниці у літній час проводились заходи дозвілля.
 Приміщення відповідають санітарним та протипожежним вимогам чинного законодавства України. В приміщеннях проведено поточний ремонт, вікна металопластикові, обладнана каналізаційна, водопровідна та опалювальна системи. При вході до територіального центру міститься пандус, що є необхідним для осіб з обмеженими фізичними можливостями, на всіх дверях є таблички з написами назви структурних підрозділів. Статус – «добре»;
- наявність оформлених стендів з інформацією для отримувачів соціальної послуги про порядок надання, умови та зміст соціальної послуги (100%) – в приміщенні установи наявний оформлений стенд з інформацією про порядок надання, умови та зміст соціальних послуг. Статус – «добре»;
- наявність буклетів та інших роздаткових матеріалів, газетних статей щодо надання соціальних послуг (95%) – інформація про зміст, умови, порядок надання соціальних послуг відображаються на стендах територіального центру та висвітлена на сторінках районної суспільно-політичної газети «Таврійські вісті» - 18 публікацій і в ефірі місцевого радіо «Лепетиха-FM» -10 виступів. Статус – «добре».
  1. повага до гідності отримувачів  соціальної послуги (100% - статус «добре»)
Критерії оцінювання:
- відгуки отримувачів соціальних послуг щодо ставлення до них надавачів соціальних  послуг (100%) – в ході опитування не було виявлено негативних відгуків щодо некоректного, неввічливого ставлення зі сторони фахівців до підопічних. Статус – «добре»;
- повага до гідності отримувачів соціальних послуг та недопущення негуманних і дискримінаційних дій щодо них (100%) – під час опитування підопічних не було зафіксовано фактів негуманних чи дискримінаційних дій зі сторони фахівців. Статус – «добре»;
- дотримання принципу конфіденційності при наданні соціальних послуг (100%) – у договорі про надання соціальних послуг передбачено пункт згідно якого працівники територіального центру зобов’язуються бути ввічливими та коректними  у спілкуванні з отримувачами при виконанні своїх посадови їх обов’язків, дотримуватися конфіденційності в роботі з інформацією, отриманою в процесі виконання службових обов’язків. Статус – «добре»;
- дотримання принципу конфіденційності (100%) – працівниками територіального центру вжиті заходи щодо захисту персональних даних відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних», конфіденційної інформації щодо отримувачів послуги. Отримувачі соціальної послуги в обов’язковому порядку ознайомлені із заходами щодо дотримання принципу конфіденційності. Фахівці інформують отримувачів соціальної послуги щодо нерозголошення отриманої конфіденційної інформації.  Статус – «добре»
  1. професійність (100% - статус – «добре»)
Критерії оцінювання:
- штатний розпис сформовано відповідно до законодавства та з урахуванням спеціалізації суб’єкта, що надає соціальну послугу (100%) – штатний розпис сформовано відповідно до законодавства з урахуванням спеціалізації.  Статус  – «добре»;
- наявні затверджені посадові інструкції (100%) – посадові інструкції затверджено згідно чинного законодавства. Всі працівники та соціальні робітники відділень володіють необхідними знаннями й навичками, які відповідають кваліфікаційним вимогам, визначеними «Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги», затвердженим наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 14 жовтня 2005 року № 324. Статус – «добре»;
- розроблені графіки проведення навчання, підвищення кваліфікації та атестації соціальних працівників (100%) – розроблені плани /графіки проведення навчань з фахівцями щодо нововведень в законодавстві України. Відповідно до наказу Міністерства соціальної політики України від 01 жовтня 2012 року № 612 планується проведення атестації працівників установи для оцінки їх професійного рівня. Статус – «добре»;
- наявність документів про освіту (державного зразка) працівників суб’єкта, що надає соціальну послугу (100%) – в особових справах працівників територіального центру містяться документи про освіту (державного зразка). Статус – «добре»;
- наявність довідок про проходження обов’язкових медичних оглядів надавачами соціальних послуг (100%) – усі фахівці та соціальні робітники установи мають довідки про проходження обов’язкових медичних оглядів. Статус – «добре»;
- наявність графіка проведення нарад з питань законодавства у сфері надання соціальних послуг (100%) - виробничі наради проводяться щовівторка. Статус – «добре»;
- наявність обладнання, стан матеріальної бази (100%) – фахівці установи забезпечені повністю комп’ютерами, принтерами, ксероксами, папером, канцелярським приладдям. Соціальні робітники забезпечені велосипедами, спецодягом, спецвзуттям, сумками. Статус – «добре».
За результатами заслуханого звіту членами комісією було прийнято рішення взяти заслуханий звіт до відома та рекомендовано вжити ряд заходів, спрямованих на удосконалення процесу обслуговування і підвищення контролю якості соціальних послуг, а саме:
  • у зв’язку зі специфікою роботи із одинокими особами похилого віку, більше уваги приділяти психологічній підготовці працівників;
  • сприяти зміцненню матеріально-технічної бази територіального центру в межах фінансової можливості;
  • забезпечити оновлення на інформаційних стендах у структурних підрозділах закладу актуальної інформації;
  • продовжити інформаційно-роз`яснювальну роботу серед мешканців Великолепетиського району з питань роботи структурних підрозділів (відділень) територіального центру.

Категорії статті РДА: